Click on a link below to read or download an article (pdf file):
Please note: files are large & slow to download [read the user guidelines]

Redaksioneel • Editorial

The Chairman's contribution

Balienuus • Bar news

The Judiciary

Reports

Practice

Justice administration

Forum

Technological update

Obiter...by Spectator

Education and training

Portfolio

Bar stories

Reviews • Resensies

Consultus is the official journal of the General Council of the Bar of South Africa. It appears quarterly and its circulation includes all practising advocates, judges, and a large number of other lawyers, senior government officials, and politicians. It is also available on general subscription. Annual subscription R55,86 (incl VAT and handling).

Menings en kommentaar in artikels is, tensy anders gestel, die verantwoordelikheid van die skrywer. Redaksionele menings en kommentaar is die verantwoordelikheid van die redakteur en publikasie daarvan dui nie noodwendig daarop dat dit die siening van die Algemene Balieraad weerspieël nie.

Consultus November 1996, Vol 9, No2. Cover. Buiteblad: Skildery deur Derick Baegert van 'n hofsitting in die stadhuis van Wesel, 1493. In die agtergrond is die verhewe regbank en voor die regbank staan 'n eedaf1egger. 'n Hofdienaar reik 'n voorwerp waarop hy moet sweer, na hom toe uit. Die figure van die engel en die duiwel simboliseer 'n waarskuwing teen meineed. Bo links teen die muur van die hofsaal hang 'n skildery van die Laaste Oordeel. Gereproduseer met die toestemming van die Mittelalterliches Kriminal museum, Rothenburg ob der Tauber, uitgewer van die boek Criminal Justice through the Ages (1981).

Redaksiekomitee

HF Mellet (Redakteur)
MC Botha SC
JY Claassen
WRE Duminy SC
G Hartford
CB Mann
P Pauw
WRC Prinsloo SC
RL Selvan SC
MD Southwood SC
WHG van der Linde
MJD Wallis SC

Editorial Assistant

Linda Pelser BA (Tale)

Editorial office

521 Momentum Centre
Advocates' Chambers
East Tower
343 Pretorius Street
PRETORIA 0002
Tel: (012) 322-1511/
Fax: (012) 320-7911/

© General Council of the Bar of SA
Printed by: KR Litho,
PO Box 3170, Pretoria, 0002
ISBN 0409 07942 1