Click on a link below to read or download an article (pdf file):
Please note: files are large & slow to download [read the user guidelines]

Editorial • Redaksioneel

Briewe


Book Review

In Memoriam

Bar news • Balienuus


Consultus October 1989, Vol 2, No2. Cover

Editorial Committee:

J P J Coetzer SC (Editor)
P Blieden SC
F J Bosman
M C Botha
C B Mann
P Pauw
T D Potgieter
M Seligson SC
B R Southwood SC

Redaksiekantoor

Momentumsentrum 1605
Oos-toring Pretoriusstraat 343
PRETORIA 0002
Tel: (012) 322-1511/
Facsimile: 322-1535/

CONSULTUS is published by the General Council of the Bar of South Africa. It circulates to all practising advocates and is also available on general subscription. on general subscription. Annual subscription R15,00; single copies R7,50.

Menings en kommentaar in artikels is, tensy anders gestel, die verantwoordelikheid van die skrywer. Redaksionele menings en kommentaar tensy anders gestel, is die verantwoordelikheid van die redaksie en publikasie daarvan dui nie noodwendig daarop dat die Algemene Balieraad van Suid-Afrika saamstem nie.

Manuscript preparation instructions may be obtained on request.

Outeursreg: Algemene Balieraad van Suid-Afrika.

Drukkers
Craft Press, Babelegi
Posbus 268, Hammanskraal 0400

ISSN 1012-8743