Click on a link below to read or download an article (pdf file):
Please note: files are large & slow to download [read the user guidelines]

Bar Journal Launched

Editorial • Redaksioneel

Consultus Verwelkom


Bar news • Balienuus


Consultus April 1988, Vol 1, No1. Cover

Redaksie:

J P J Coetzer, SC (Redakteur)
P Blieden
F J Bosman
M C Botha
P Pauw
B R Southwood, SC
H T Venter
R H Zulman, SC

Editorial office

1605 Momentum Centre
East Tower
343 Pretorius Street
PRETORIA 0002
Tel: (012) 322 1511/ Facsimile: 322-1535/

CONSULTUS is published by the General Council of the Bar of South Africa. It circulates to all practising advocates and is also available on general subscription. Annual subscription R15,00; single copies are R7,50.

Menings en kommentaar in artikels is, tensy anders gestel, die verantwoordelikheid van die skrywer. Redaksionele menings en kommentaar tensy anders gestel, is die verantwoordelikheid van die redaksie en publikasie daarvan dui nie noodwendig daarop dat die Algemene Balieraad van Suid-Afrika saamstem nie.

Riglyne oor die voorbereiding van manuskripte kan op versoek verkry word.

Copyright: General council of the Bar of SA

Drukkers
Heer Drukkers (Edms) Bpk
Posbus 2655,
Pretoria 0001