More information on a journal article

  
Cover image
Article title Aspects of practice/Praktyksbrokkies deur Ben Stoop, Pretoria Bar
Author nameBen Stoop
Text from first paragraphDie AIgemene Balieraad van Suid Afrika het' n aansoek gebring vir die skrapping van respondent se naam van die rol van advokate.
Article linkRead Article
Year Published2000
Month PublishedThird Term
Volume noVol 13
Issue NoNo 3
Page No26
Author from barPretoria Bar
Author capacity 
Journal sectionAspects of Practice/Praktykbrokkies
Journal nameAdvocate
LanguageAfrikaans