More information on a journal article

  
Cover image
Article titleNog gedagtes oor die doodstraf
Author nameJ L van der Merwe SC, W P N Sceales
Text from first paragraphIn die eerste uitgawe van Consultus (bI15) het 'n artikel van JP JCoetzer SC onder die opskrif Beskouings oor die doodstraf verskyn. Hieronder verskyn twee opvolgartikels, geskryf deur advokate van Pretoria. J L van der Merwe SC opper o.a. die voorstel dat 'n adviesraad in die lewe geroep word om die Staatspresident van advies in halssake te dien terwyl W P N Sceales die standpunt stel dat daar wet 'n moontlikheid bestaan dat 'n onskuldige persoon ingevolge die bestaande stelsel in Suid-Afrika tereggesiel kan word. Verdere kommentaar (ook in die vorm van briewe) oor hierdie belangrike aangeleenthede sal verwelkom word. - Redakteur
Article linkRead Article
Year Published1988
Month PublishedOctober
Volume noVol 1
Issue NoNo 2
Page No31
Author from bar 
Author capacity 
Journal section 
Journal nameConsultus
LanguageAfrikaans